Natuur- en landschapsbeheertechnieken

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Land- en tuinbouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (74%) stromen door naar PBA, 24% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (0) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (44,1) is laag.

Analyse

Het (brede/smalle) inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke (breedte/gerichtheid) van de studierichting SO.

Het (hoge/lage slaagpercentage) voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een (hoog abstractieniveau/eerder gemiddeld abstractieniveau) in de diepte bereikt.

Indien relevant een verwijzing naar tewerkstelling.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Natuur- en landschapsbeheertechnieken een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschap en Techniek


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Natuur- en landschapsbeheertechnieken (n=42)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN1 2,4%  
geschiedenis 1 2,4% 0 % % % 100%
PBA31 73,8%  
agro- en biotechnologie 22 52,4% 48,6 22,7% 27,3% 40,9% 9,1%
chemie 1 2,4% 55,8 % 100% % %
ergotherapie 1 2,4% 10 % % 100% %
grafische en digitale media 1 2,4% 13,3 % % 100% %
landschaps- en tuinarchitectuur 2 4,8% 45,8 % 50% 50% %
milieuzorg 1 2,4% 76,3 % 100% % %
onderwijs: secundair onderwijs 1 2,4% 32,5 % % 100% %
toegepaste informatica 2 4,8% 9,7 % % 50% 50%
geen HO10 23,8%  
Verklaring afkortingen