Tuinbouwtechnieken

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Land- en tuinbouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (54%) stromen door naar PBA, 44% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (57,7) is laag tot gemiddeld.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de homogeniteit van de leerlingenpopulatie in de studierichting SO.

Het gemiddelde slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

De tewerkstellingsgraad is hoger dan het Vlaamse gemiddelde, het gemiddelde voor tso en voor het studiegebied. De studierichting werd verbreed en opgenomen in de planttechnische wetenschappen.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Tuinbouwtechnieken een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Tuinbouwtechnieken (n=512)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN7 1,4%  
ABAHO4 0,8%  
PBA275 53,7%  
agro- en biotechnologie 132 25,8% 55,5 14,4% 43,9% 31,1% 10,6%
bedrijfsmanagement 12 2,3% 49 16,7% 33,3% 41,7% 8,3%
landschaps- en tuinarchitectuur 76 14,8% 73,3 28,9% 52,6% 13,2% 5,3%
onderwijs: secundair onderwijs 17 3,3% 46 17,6% 29,4% 41,2% 11,8%
geen HO227 44,3%  
Verklaring afkortingen