Schoonheidsverzorging

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Lichaamsverzorging)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen schoonheidszorg en ondersteunende wetenschappen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (67%) volgen geen hoger onderwijs, 32% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (39,1) is laag.

Analyse

Het eerder brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van de studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor professionele studierichtingen wijst op een leerlingenprofiel dat eerder laag abstractieniveau in de diepte bereikt.

Opvallend is dat geen enkele studierichting in het hoger onderwijs rechtstreeks aansluit bij schoonheidsverzorging. De leerlingen behalen de beroepskwlificatie van schoonheidverzorgster. Ondanks het feit dat er een beroepskwalificatie wordt behaald is de tewerkstellingsgraad lager dan gemiddeld voor het studiegebied en de onderwijsvorm (tso). Tewerkstellingscijfers zijn hoger wanneer leerlingen hierna een Se-n-Se opleiding volgen.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Schoonheidsverzorging een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Schoonheidsverzorging (n=1913)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN27 1,4%  
ABAHO6 0,3%  
PBA612 32%  
onderwijs: kleuteronderwijs 79 4,1% 50,2 16,5% 40,5% 20,3% 22,8%
onderwijs: lager onderwijs 60 3,1% 33,2 1,7% 26,7% 50% 21,7%
onderwijs: secundair onderwijs 133 7% 44,8 9% 37,6% 39,1% 14,3%
verpleegkunde 54 2,8% 35,8 5,6% 27,8% 37% 25,9%
voedings- en dieetkunde 40 2,1% 32,2 2,5% 30% 42,5% 22,5%
geen HO1275 66,6%  
Verklaring afkortingen