Elektriciteit-elektronica

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Mechanica-elektriciteit)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op theoretisch-technische vorming binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (76%) stromen door naar PBA, 16% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (42,1) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (68,1) is gemiddeld tot hoog.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van de gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

De studierichting is eerder doorstroomgericht naar studies binnen PBA. Het hogere slaagpercentage binnen de professionele bacheloropleidingen wijst hierop.

Een gedeelte van de leerlingen (16%) stroomt niet door naar het hoger onderwijs.

Leerlingen behalen na de opleiding een brede beroepskwalificatie binnen hun sector. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is hoger dan gemiddeld voor tso, maar lager dan gemiddeld voor het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Elektriciteit-elektronica een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Elektriciteit-elektronica (n=1119)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN7 0,6%  
ABAHO97 8,7%  
ind. wet.: elektronica-ICT 56 5% 41,9 14,3% 25% 42,9% 17,9%
PBA845 75,5%  
autotechnologie 29 2,6% 72 34,5% 48,3% 10,3% 6,9%
elektromechanica 57 5,1% 69,8 35,1% 47,4% 10,5% 7%
elektronica-ICT 496 44,3% 72,6 32,5% 49% 14,1% 4,2%
elektrotechniek 73 6,5% 71,3 27,4% 53,4% 19,2% %
multimedia en communicatietechnologie 44 3,9% 47,7 20,5% 20,5% 47,7% 11,4%
onderwijs: secundair onderwijs 32 2,9% 53,1 12,5% 40,6% 28,1% 15,6%
toegepaste informatica 33 2,9% 55,7 9,1% 57,6% 30,3% 3%
geen HO180 16,1%  
Verklaring afkortingen