Elektromechanica

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Mechanica-elektriciteit)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op theoretisch-technische vorming binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (70%) stromen door naar PBA, 25% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (38,6) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (63,1) is gemiddeld tot hoog.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van de gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

De studierichting is eerder doorstroomgericht naar studies binnen PBA. Het hogere slaagpercentage binnen de professionele bachelorsopleidingen wijst hierop.

Een gedeelte van de leerlingen (25%) stroomt niet door naar het hoger onderwijs.

Leerlingen behalen na de opleiding een brede beroepskwalificatie binnen hun sector. De gemiddelde tewerkstellingsgraad van deze leerlingen is hoger dan de gemiddeld voor tso en voor het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Elektromechanica een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Elektromechanica (n=2818)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN23 0,8%  
ABAHO149 5,3%  
ind. wet.: elektromechanica 84 3% 38,7 9,5% 22,6% 59,5% 8,3%
PBA1963 69,7%  
autotechnologie 121 4,3% 64,1 23,1% 50,4% 23,1% 3,3%
bouw 68 2,4% 63,5 16,2% 55,9% 19,1% 8,8%
elektromechanica 1231 43,7% 65,6 26,4% 46,3% 22,9% 3,9%
elektronica-ICT 71 2,5% 61,7 16,9% 53,5% 18,3% 9,9%
mechanische ontwerp- en productietechn. 74 2,6% 74,3 33,8% 52,7% 13,5% %
onderwijs: secundair onderwijs 87 3,1% 55 10,3% 47,1% 28,7% 13,8%
geen HO694 24,6%  
Verklaring afkortingen