Elektronische installatietechnieken

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Mechanica-elektriciteit)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (53%) volgen geen hoger onderwijs, 43% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (13,3) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (54,8) is laag tot gemiddeld.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van de gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke gerichtheid van deze studierichting SO.

Het eerder lage slaagpercentage voor studies binnen het HO wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder laag tot gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

Leerlingen behalen na deze opleiding de beroepskwalificatie van technicus elektronische installaties. De gemiddelde tewerkstellingsgraad van deze leerlingen fluctueert (soms hoger, soms lager) ten opzichte van het gemiddelde voor tso en voor het studiegebied. Het eerder geringe leerlingenaantal in deze studierichting kan dit verschijnsel verklaren.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Elektronische installatietechnieken een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Elektronische installatietechnieken (n=118)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN2 1,7%  
ABAHO4 3,4%  
ind. wet.: elektronica-ICT 4 3,4% 13,3 % % 50% 25%
PBA51 43,2%  
elektromechanica 11 9,3% 46,5 27,3% 18,2% 45,5% 9,1%
elektronica-ICT 19 16,1% 65,9 47,4% 21,1% 15,8% 15,8%
multimedia en communicatietechnologie 4 3,4% 53,8 25% 25% 25% 25%
toegepaste informatica 6 5,1% 57,5 16,7% 50% 16,7% 16,7%
geen HO62 52,5%  
Verklaring afkortingen