Industriële ICT

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Mechanica-elektriciteit)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op informatica en geautomatiseerde processen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (81%) stromen door naar PBA, 13% volgt geen hoger onderwijs.

Analyse

Het eerder smalle inhoudelijke spectrum van de gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

De spreiding van het eerder lage tot goede slaagpercentage voor studies binnen het HO wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

De studierichting is doorstroomgericht naar studies binnen PBA. Opvallend is dat het slaagpercentage merkbaar hoger ligt voor de meer industrieel getinte vervolgopleidingen elektromechanica en elektronica-ICT dan voor de meer op informatieverwerking en communicatie gerichte vervolgopleidingen.

Een gedeelte van de leerlingen (13%) stroomt niet door naar het HO.

Leerlingen behalen na deze opleiding de beroepskwalificatie om als technicus in de ICT of in geautomatiseerde processen tewerkgesteld te worden. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is, met uitzondering voor 2005, echter lager dan gemiddeld voor tso en in het bijzonder ten opzichte van het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Industriële ICT een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Industriële ICT (n=319)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN7 2,2%  
ABAHO16 5%  
ind. wet.: elektronica-ICT 8 2,5% 30,2 % 12,5% 75% 12,5%
PBA258 80,9%  
elektromechanica 8 2,5% 72,9 25% 62,5% 12,5% %
elektronica-ICT 81 25,4% 71,6 38,3% 45,7% 9,9% 6,2%
informatiemanagement informatiesystemen 8 2,5% 50 12,5% 37,5% 25% 25%
multimedia en communicatietechnologie 23 7,2% 49 8,7% 39,1% 47,8% 4,3%
onderwijs: secundair onderwijs 12 3,8% 34 8,3% 16,7% 50% 25%
toegepaste informatica 101 31,7% 56 15,8% 40,6% 37,6% 4%
geen HO41 12,9%  
Verklaring afkortingen