Industriële wetenschappen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Mechanica-elektriciteit)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op wiskunde en toegepaste wetenschappen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (55%) stromen door naar ABAHO, 30% stroomt door naar PBA.

5% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het eerder smalle inhoudelijke spectrum van de gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het eerder lage tot gemiddelde slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

Daartegenover staat een hoog tot zeer hoog slaagpercentage voor de professionele bacheloropleidingen binnen het domein van de industriŽle wetenschappen.

Slechts een zeer beperkt aantal leerlingen (5%) stroomt niet door naar het hoger onderwijs.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Industriële wetenschappen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Industriële wetenschappen (n=1813)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN205 11,3%  
ingenieurswetenschappen 70 3,9% 41,4 4,3% 37,1% 51,4% 5,7%
ABAHO998 55%  
architectuur 38 2,1% 59,8 10,5% 50% 34,2% 5,3%
ind. wet.: bouwkunde 246 13,6% 59,8 18,3% 43,5% 34,1% 3,3%
ind. wet.: chemie 39 2,2% 59,9 25,6% 30,8% 41% 2,6%
ind. wet.: elektromechanica 399 22% 64,7 26,1% 42,4% 29,1% 2,3%
ind. wet.: elektronica-ICT 106 5,8% 56 17,9% 42,5% 37,7% 1,9%
industriële wetenschappen 87 4,8% 42,2 4,6% 40,2% 46% 9,2%
PBA535 29,5%  
autotechnologie 45 2,5% 80,7 53,3% 40% 4,4% 2,2%
bouw 60 3,3% 73,5 33,3% 48,3% 13,3% 5%
elektromechanica 139 7,7% 73,6 34,5% 50,4% 12,9% 1,4%
elektronica-ICT 43 2,4% 72,1 34,9% 41,9% 23,3% %
onderwijs: secundair onderwijs 40 2,2% 59,5 17,5% 42,5% 32,5% 7,5%
geen HO96 5,3%  
Verklaring afkortingen