Podiumtechnieken

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Mechanica-elektriciteit)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (55%) volgen geen hoger onderwijs, 44% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (43,2) is laag.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van de gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke gerichtheid van deze studierichting SO.

Het eerder lage slaagpercentage voor studies HO wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder laag abstractieniveau in de diepte bereikt.

Leerlingen behalen na deze opleiding de beroepskwalificatie van podiumtechnicus. De gemiddelde tewerkstellingsgraad van deze leerlingen is, met uitzondering van 2007, ruim hoger dan gemiddeld voor tso en voor het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Podiumtechnieken een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Podiumtechnieken (n=126)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN1 0,8%  
ABAHO1 0,8%  
PBA55 43,7%  
audiovis.techn.: assistentie 17 13,5% 43,3 % 41,2% 41,2% 17,6%
audiovis.techn.: beeld-geluid-montage 12 9,5% 32,5 % 16,7% 75% 8,3%
pop- en rockmuziek 15 11,9% 60,9 13,3% 53,3% 33,3% %
geen HO69 54,8%  
Verklaring afkortingen