Vliegtuigtechnieken

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Mechanica-elektriciteit)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (67%) volgen geen hoger onderwijs, 28% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (27,1) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (52,2) is laag tot gemiddeld.

Analyse

Het eerder smalle inhoudelijke spectrum van de gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke gerichtheid van deze studierichting SO.

Het eerder lage tot gemiddelde slaagpercentage voor studies binnen het HO wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder laag tot gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

Leerlingen behalen na deze opleiding delen van de beroepskwalificatie van vliegtuigtechnicus. Vervolmaking via een Se-n-Se ligt voor de hand. De gemiddelde tewerkstellingsgraad van deze leerlingen is hoger dan gemiddeld voor tso.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Vliegtuigtechnieken een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Vliegtuigtechnieken (n=64)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN1 1,6%  
ABAHO2 3,1%  
ind. wet.: elektromechanica 2 3,1% 27,1 % % 100% %
PBA18 28,1%  
autotechnologie 3 4,7% 62,2 % 66,7% 33,3% %
elektromechanica 2 3,1% 13,3 % % 50% 50%
luchtvaart 10 15,6% 62,2 % 60% 40% %
geen HO43 67,2%  
Verklaring afkortingen