Creatie en mode

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Mode)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op algemene vorming, creatie, mode en modetechnologie.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (56%) stromen door naar PBA, 32% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (50,9) is laag tot gemiddeld. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (48,2) is laag.

Analyse

Het eerder brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het eerder gemiddeld slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld tot laag abstractieniveau in de diepte bereikt.

De leerlingen komen op de arbeidsmarkt met weinig tot matig succes. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is gelijkaardig met de gemiddelde tewerkstellingsgraad voor andere tso-opleidingen en gelijkaardig met de gemiddelde tewerkstellingsgraad binnen het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Creatie en mode een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Creatie en mode (n=441)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN7 1,6%  
ABAHO47 10,7%  
beeldende kunsten 37 8,4% 58 29,7% 27% 32,4% 10,8%
PBA249 56,5%  
bedrijfsmanagement 13 2,9% 30,4 7,7% 23,1% 46,2% 23,1%
interieurvormgeving 15 3,4% 64,4 33,3% 33,3% 26,7% %
modetechnologie 34 7,7% 69,7 23,5% 50% 26,5% %
onderwijs: kleuteronderwijs 41 9,3% 50,2 17,1% 39% 26,8% 14,6%
onderwijs: lager onderwijs 14 3,2% 40,4 % 42,9% 42,9% 14,3%
onderwijs: secundair onderwijs 49 11,1% 58,1 22,4% 30,6% 32,7% 14,3%
orthopedagogie 14 3,2% 36,9 % 35,7% 57,1% 7,1%
geen HO142 32,2%  
Verklaring afkortingen