Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Personenzorg)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen welzijn en gezondheid

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (77%) stromen door naar PBA, 21% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (56,6) is laag tot gemiddeld.

Analyse

Het eerder brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van de studierichting SO.

Het eerder lage slaagpercentage voor professionele bacheloropleidingen wijst op een leerlingenprofiel dat een gemiddeld abstractieniveau) in de diepte bereikt. Het hogere slaagpercentage voor verpleegkunde (in HO en HBO) wijst dat in dit geval leerlingen gerichter worden voorbereid op het hoger onderwijs.

Afgestudeerden worden niet opgeleid om onmiddellijk tewerkgesteld te worden in de knelpuntberoepen van de welzijns- en de gezondheidszorg.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Gezondheids- en welzijnswetenschappen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (n=3081)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN86 2,8%  
ABAHO15 0,5%  
PBA2369 76,9%  
ergotherapie 105 3,4% 55,8 14,3% 50,5% 23,8% 11,4%
onderwijs: kleuteronderwijs 376 12,2% 68 29,5% 44,4% 22,9% 3,2%
onderwijs: lager onderwijs 246 8% 53,3 10,2% 43,9% 35% 10,6%
onderwijs: secundair onderwijs 150 4,9% 50,4 11,3% 37,3% 40,7% 9,3%
orthopedagogie 212 6,9% 51,8 11,8% 40,1% 41% 6,6%
sociaal werk 196 6,4% 46,1 14,3% 30,6% 37,8% 17,3%
toegepaste psychologie 73 2,4% 43,3 9,6% 23,3% 53,4% 12,3%
verpleegkunde 587 19,1% 65,8 23,2% 49,7% 20,4% 6,1%
vroedkunde 162 5,3% 55,7 18,5% 40,1% 28,4% 13%
geen HO649 21,1%  
Verklaring afkortingen