Jeugd- en gehandicaptenzorg

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Personenzorg)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen jeugd- en gehandicaptenzorg

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (63%) stromen door naar PBA, 35% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (52,3) is laag tot gemiddeld.

Analyse

Het eerder smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de vrij homogene interesse van de leerlingenpopulatie.

Het lage slaagpercentage voor professionele studies in het hoger onderwijs wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

De gemiddelde tewerkstellingsgraad is hoger dan de tewerkstellingsgraad binnen tso en binnen het studiegebied.
Tegelijkertijd succesvolle tewerkstelling en doorstroming betrachten vereist wellicht een scherpere profilering van de doorstromingsmogelijkheden van de leerlingen. Na de Sense leefgroepenwerking behalen leerlingen dezelfde beroepskwalificatie als na deze studierichting.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Jeugd- en gehandicaptenzorg een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Jeugd- en gehandicaptenzorg (n=1984)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN28 1,4%  
ABAHO6 0,3%  
PBA1258 63,4%  
ergotherapie 71 3,6% 52,4 16,9% 33,8% 36,6% 11,3%
onderwijs: kleuteronderwijs 221 11,1% 66,2 27,6% 46,2% 18,1% 7,7%
onderwijs: lager onderwijs 134 6,8% 50,4 6,7% 46,3% 36,6% 9,7%
onderwijs: secundair onderwijs 53 2,7% 45,5 18,9% 22,6% 41,5% 17%
orthopedagogie 376 19% 52,4 10,6% 40,4% 42,8% 5,9%
sociaal werk 142 7,2% 42 5,6% 33,1% 43% 17,6%
toegepaste psychologie 55 2,8% 49,3 14,5% 36,4% 38,2% 10,9%
verpleegkunde 112 5,6% 53,5 12,5% 44,6% 27,7% 14,3%
geen HO704 35,5%  
Verklaring afkortingen