Lichamelijke opvoeding en sport

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Sport)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op sport, beweging en gerichte toegepaste wetenschappen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (63%) stromen door naar PBA, 23% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (28,2) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (45,4) is laag.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

De lage slaagpercentages voor bachelorstudies wijzen op een leerlingenprofiel dat een matig abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Lichamelijke opvoeding en sport een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Lichamelijke opvoeding en sport (n=2849)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN403 14,1%  
lichamelijke opvoeding en bewegingswet. 65 2,3% 33,9 3,1% 21,5% 53,8% 20%
revalidatiewetensch. en kinesitherapie 275 9,7% 29,6 7,3% 16,4% 42,9% 32,4%
ABAHO20 0,7%  
PBA1802 63,3%  
bedrijfsmanagement 112 3,9% 26,6 1,8% 21,4% 45,5% 29,5%
ergotherapie 107 3,8% 39,1 6,5% 33,6% 40,2% 19,6%
onderwijs: lager onderwijs 94 3,3% 34,3 1,1% 28,7% 56,4% 13,8%
onderwijs: secundair onderwijs 978 34,3% 50,3 12,5% 37,5% 36,8% 12,4%
verpleegkunde 113 4% 52,1 13,3% 40,7% 31% 14,2%
geen HO661 23,2%  
Verklaring afkortingen