Onthaal en public relations

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Toerisme)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op het communicatieve.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (66%) stromen door naar PBA, 31% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (38,2) is laag.

Analyse

Het eerder brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de brede interesse binnen de populatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor bachelorstudies wijst op een leerlingenprofiel dat een matig abstractieniveau in de diepte bereikt.

De gemiddelde tewerkstellingsgraad is gelijkaardig met de tewerkstelling binnen het studiegebied toerisme maar is lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad na tso.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Onthaal en public relations een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Taal en cultuur.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Onthaal en public relations (n=1118)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN35 3,1%  
ABAHO22 2%  
PBA737 65,9%  
bedrijfsmanagement 88 7,9% 37,7 4,5% 33% 42% 20,5%
communicatiemanagement 139 12,4% 37,3 7,2% 27,3% 40,3% 25,2%
office management 92 8,2% 39,2 10,9% 28,3% 45,7% 15,2%
onderwijs: kleuteronderwijs 33 3% 59,6 12,1% 57,6% 27,3% 3%
onderwijs: lager onderwijs 66 5,9% 36,7 4,5% 28,8% 48,5% 18,2%
onderwijs: secundair onderwijs 50 4,5% 44,8 14% 32% 38% 16%
orthopedagogie 40 3,6% 45,1 7,5% 30% 50% 12,5%
sociaal werk 51 4,6% 36,3 2% 31,4% 51% 15,7%
toegepaste psychologie 38 3,4% 32,9 10,5% 10,5% 55,3% 23,7%
geen HO346 30,9%  
Verklaring afkortingen