Toerisme

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Toerisme)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op het vakgebied toerisme.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (62%) stromen door naar PBA, 30% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (28) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (41,3) is laag.

Analyse

Het vrij brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de brede interesse binnen de populatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor bachelorstudies wijst op een leerlingenprofiel dat een vrij laag abstractieniveau in de diepte bereikt.

De gemiddelde tewerkstellingsgraad is gelijkaardig aan de tewerkstelling binnen het studiegebied maar is lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad na tso.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Toerisme een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Taal en cultuur.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Toerisme (n=1243)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN86 6,9%  
ABAHO36 2,9%  
toegepaste taalkunde 28 2,3% 21,5 % 21,4% 46,4% 32,1%
PBA772 62,1%  
bedrijfsmanagement 72 5,8% 34 2,8% 26,4% 43,1% 26,4%
communicatiemanagement 61 4,9% 36,2 3,3% 34,4% 42,6% 19,7%
hotelmanagement 64 5,1% 51,4 12,5% 32,8% 45,3% 7,8%
journalistiek 26 2,1% 34,6 7,7% 30,8% 34,6% 26,9%
office management 59 4,7% 44,6 8,5% 33,9% 40,7% 16,9%
onderwijs: kleuteronderwijs 27 2,2% 31,5 3,7% 25,9% 48,1% 22,2%
onderwijs: lager onderwijs 50 4% 41,6 6% 34% 44% 16%
onderwijs: secundair onderwijs 81 6,5% 43 6,2% 42% 38,3% 13,6%
sociaal werk 42 3,4% 40,7 7,1% 26,2% 47,6% 19%
toerisme en recreatiemanagement 197 15,8% 44,5 8,1% 32% 48,2% 11,7%
geen HO368 29,6%  
Verklaring afkortingen