Brood en banket

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Voeding)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen bakkerijsector.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (74%) volgen geen hoger onderwijs, 25% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (48) is laag.

Analyse

De studeirichting is in de eerste plaats beroepskwalificatiegericht. De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van bakker en banketbakker. De tewerkstellingsgraad fluctueert. Een beperkt aantal leerlingen stroomt door naar het hoger onderwijs. Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke gerichtheid van de studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor studies binnen HO wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Brood en banket een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Brood en banket (n=112)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAHO1 0,9%  
PBA28 25%  
agro- en biotechnologie 6 5,4% 81,7 66,7% % 33,3% %
bedrijfsmanagement 7 6,3% 52,4 14,3% 28,6% 28,6% 14,3%
onderwijs: lager onderwijs 3 2,7% 29,4 % 33,3% 33,3% 33,3%
voedings- en dieetkunde 6 5,4% 40,3 % 33,3% 66,7% %
geen HO83 74,1%  
Verklaring afkortingen