Hospitality

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Voeding)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de gastvrijheidssector.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (66%) stromen door naar PBA, 35% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (43,5) is laag.

Analyse

Het eerder brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit van interesses van de leerlingen binnen de studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor professionle studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

De leerlingen behalen een beroepskwalificatie binnen de sector van de gastvrijheid. Een analoge beroepskwalificatie kan behaald worden binnen opleidingen van het studiegebied toerisme.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Hospitality een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij of Taal en Cultuur.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Hospitality (n=100)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN1 1%  
ABAHO1 1%  
PBA66 66%  
bedrijfsmanagement 13 13% 28,9 % 23,1% 46,2% 30,8%
communicatiemanagement 9 9% 36,9 % 33,3% 55,6% 11,1%
hotelmanagement 15 15% 58,9 6,7% 53,3% 33,3% %
office management 10 10% 55,1 20% 30% 40% 10%
onderwijs: lager onderwijs 3 3% 85,6 % 100% % %
orthopedagogie 3 3% 53,3 % 66,7% 33,3% %
sociaal werk 3 3% 16,1 % % 66,7% 33,3%
geen HO35 35%  
Verklaring afkortingen