Hotel

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Voeding)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen voeding en hotel

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (57%) volgen geen hoger onderwijs, 42% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (48,2) is laag.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van de studierichting SO.

Het eerder lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van kok/ kelner en van medewerker hotel.De gemiddelde tewerkstellingsgraad is hoog in vergelijking met het studiegebied en met tso.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Hotel een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Hotel (n=839)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN9 1,1%  
ABAHO6 0,7%  
PBA350 41,7%  
bedrijfsmanagement 57 6,8% 44,9 5,3% 36,8% 50,9% 5,3%
hotelmanagement 133 15,9% 55,3 14,3% 46,6% 33,8% 5,3%
onderwijs: secundair onderwijs 24 2,9% 54,6 8,3% 41,7% 37,5% 8,3%
voedings- en dieetkunde 38 4,5% 36,3 5,3% 31,6% 55,3% 7,9%
geen HO477 56,9%  
Verklaring afkortingen