Slagerij en vleeswaren

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Voeding)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (89%) volgen geen hoger onderwijs, 6% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (14) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (100) is hoog. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (29,6) is laag.

Analyse

Het (brede/smalle) inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke (breedte/gerichtheid) van de studierichting SO.

Het (hoge/lage slaagpercentage) voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een (hoog abstractieniveau/eerder gemiddeld abstractieniveau) in de diepte bereikt.

Indien relevant een verwijzing naar tewerkstelling.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Slagerij en vleeswaren een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Slagerij en vleeswaren (n=47)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN1 2,1%  
ingenieurswetenschappen 1 2,1% 14 % % 100% %
ABAHO1 2,1%  
beeldende kunsten 1 2,1% 100 100% % % %
PBA3 6,4%  
agro- en biotechnologie 2 4,3% 35 % % 100% %
onderwijs: secundair onderwijs 1 2,1% 18,8 % % 100% %
geen HO42 89,4%  
Verklaring afkortingen