Carrosserie

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Auto)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Analyse

Deze studierichting is gericht op de directe tewerkstelling als koetswerkhersteller en de voorbereidende werkzaamheden daarop.

De opleiding beantwoordt in grote mate aan de beroepskwalificatie van 'Koetswerkhersteller'.

De gemiddelde tewerkstelling is voor deze leerlingen lager dan gemiddeld voor bso en voor het studiegebied; dit ondanks de grote vraag vanuit de sector. Specialisatie ligt dan ook voor de hand.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Carrosserie een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
89 1048610780