Diesel- en LPG-motoren

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Auto)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (96%) volgen geen hoger onderwijs, 4% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van 'Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen' met als specialisatie diesel- en LPG-motoren.

De gemiddelde tewerkstelling is, met uitzondering van 2006, hoger dan gemiddeld voor bso en voor het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Diesel- en LPG-motoren een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.