Bouwplaatsmachinist

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Bouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Analyse

Deze studierichting is gericht op de directe tewerkstelling als polyvalent bouwplaatsmachinist.

De opleiding beantwoordt aan bovengenoemde beroepskwalificatie.

De gemiddelde tewerkstelling van deze leerlingen fluctueert (soms hoger, soms lager) ten opzichte van het gemiddelde voor bso en voor het studiegebied. Het geringe leerlingenaantal binnen deze studierichting kan dit verschijnsel verklaren.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Bouwplaatsmachinist een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
5 1212918