Dakwerken

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Bouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (95%) volgen geen hoger onderwijs, 5% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van polyvalent uitvoerder en afwerker van dakwerken.

De gemiddelde tewerkstelling is, met uitzondering van 2008, hoger dan gemiddeld voor bso en voor het studiegebied.

Het leerlingenaantal in deze studierichting is eerder gering.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Dakwerken een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.