Decoratie en restauratie schilderwerk

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Bouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (87%) volgen geen hoger onderwijs, 11% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van polyvalent decorateur en restaurateur van schilderwerken.

De gemiddelde tewerkstelling fluctueert (soms hoger, soms lager) dan gemiddeld voor bso en voor het studiegebied. Het eerder geringe leerlingenaantal kan dit verschijnsel verklaren.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Decoratie en restauratie schilderwerk een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.