Schilderwerk en decoratie

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Bouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Analyse

Deze studierichting is gericht op de directe tewerkstelling als schilder-decorateur.

De opleiding beantwoordt in grote mate aan bovengeboemde beroepskwalificaties.

Ondanks de grote vraag vanuit de sector, is de gemiddelde tewerkstelling voor deze leerlingen beduidend lager dan gemiddeld voor bso en in het bijzonder voor het studiegebied. Specialisatie ligt voor de hand.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Schilderwerk en decoratie een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
65 74655251