Decor- en standenbouw

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Decoratieve technieken)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen decorbouw, etalages, standendecoratie, tentoonstellingenopbouw, inrichtingen algemeen ...

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (73%) volgen geen hoger onderwijs, 20% stroomt door naar PBA.

Analyse

De gemiddelde tewerkstellingsgraad is hoger dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad voor andere bso-opleidingen en ook hoger dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad binnen het studiegebied.

Deze arbeidsmarktgerichte richting garandeert dus in grote mate tewerkstelling.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Decor- en standenbouw een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.