RONDE van VLAANDEREN december 2013

Analyse studierichtingen

  • Om het huidige aanbod aan studierichtingen secundair onderwijs te evalueren is een analyse onontbeerlijk. Daarvoor werden de studierichtingen SO geanalyseerd vanuit de criteria van het continuŁm.Wij deden dit aan de hand van de gegevens over de leerlingen van alle netten die na hun diplomering het hoger onderwijs aanvatten of op de arbeidsmarkt kwamen.Details over de gehanteerde methodiek kunt u hier lezen.
    Om privacy-redenen zijn niet voor alle studierichtingen de analysegegevens weergegeven.
    Klik op een onderwijsvorm om de lijst van de studierichtingen te tonen.
  • Klik op het type hoger onderwijs voor de lijst van de studierichtingen voor de gegevens van de instroom in de verschillende richtingen van het hoger onderwijs

Brochure Toekomst SO

Sleutelcompetenties

Presentaties plenaire sessies visiedag

Presentaties studiedomeinen visiedag