Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

leeftocht vsko  
Toekomst SO inKleuren
 
 
 
 

Leerplannen

Alle leerplannen kunnen worden gedownload en afgedrukt.
De brochures van de leerplannen die werden gedrukt door uitgeverij Licap (tot 2007) kunnen nog worden besteld (www.licap.be).

Een antwoord op veel gestelde vragen i.v.m. leerplannen en lessentabellen vindt u hier.

Leerplannen in voege

Alle leerplannen die in 2013-2014 van toepassing zijn (nieuwe leerplannen die in 2013-2014 ingaan zijn herkenbaar aan het nummer 2013/0..)
Eerste graadtweede graadderde graad
(1ste en 2de leerjaar)
SpecialisatiejarenSe-n-SeHBO5dbso
Nieuwe leerplannen 2014-2015

Overzichtslijst met korte toelichting
tweede graadderde graad
(1ste en 2de leerjaar)
SpecialisatiejarenSe-n-Se