Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

leeftocht Voel je goed in je vel vsko  
Toekomst SO inKleuren
 
 
 
 

Leerplannen

Alle leerplannen kunnen worden gedownload en afgedrukt.
De brochures van de leerplannen die werden gedrukt door uitgeverij Licap (tot 2007) kunnen nog worden besteld (www.licap.be).

Nieuwe leerplannen 2015-2016
Overzichtslijst met korte toelichting

Nieuwe leerplannen 2014-2015
Overzichtslijst met korte toelichting

Een antwoord op veel gestelde vragen i.v.m. leerplannen en lessentabellen vindt u hier.

Leerplannen in voege

Alle leerplannen die in 2014-2015 van toepassing zijn (nieuwe leerplannen die in 2014-2015 ingaan zijn herkenbaar aan het nummer 2014/0..)
Eerste graadtweede graadderde graad
(1ste en 2de leerjaar)
SpecialisatiejarenSe-n-SeHBO5dbso
Nieuwe leerplannen 2015-2016

tweede graadderde graad
(1ste en 2de leerjaar)
Specialisatiejaren