Secundair onderwijs
Toekomst SO inKleuren
 
 
 
 
Leerplannen
Alle leerplannen kunnen worden gedownload en afgedrukt.

Nieuwe leerplannen 2015-2016
Overzichtslijst met korte toelichting


Een antwoord op veel gestelde vragen i.v.m. leerplannen en lessentabellen vindt u hier.

Leerplannen in voege

Alle leerplannen die in 2015-2016 van toepassing zijn (nieuwe leerplannen die in 2015-2016 ingaan zijn herkenbaar aan het nummer 2015/0..)
Eerste graadtweede graadderde graad
(1ste en 2de leerjaar)
SpecialisatiejarenSe-n-SeHBO5dbso