Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Veehouderij en landbouwteelten

3e graad 3e specialisatiejaar

geldig tot 30 juni 2019

 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Engels
Frans
Project algemene vakken
Nederlands
Maatschappelijke vorming
Duits
Engels
Frans
Nederlands
Plastische opvoeding
Wiskunde
Beheer landbouwbedrijf
 Volgend schooljaar nieuw leerplan. Voor meer details klik op het vakProject/Seminarie

  • Volgend schooljaar gewijzigd leerplan. Voor meer details klik op het vak  • Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden