Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Beeldende en architecturale vorming

2e graad kso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Beeldende en architecturale vorming
Kunstgeschiedenis

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Muzikale opvoeding
Informatica
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden