Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Techniek-wetenschappen

2e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Biologie
Chemie
Fysica
Wiskunde

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Informatica
Wetenschappelijk tekenen
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden