Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Biotechnische wetenschappen

2e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Toegepaste biologie
Toegepaste chemie
Toegepaste fysica
Biotechniek

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Informatica
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden