Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Plant-, dier- en milieutechnieken

2e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Toegepaste biologie
Toegepaste chemie
Toegepaste fysica
Plant-, dier- en milieutechnieken

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Algemene techniek
Informatica
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden