Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Bio-esthetiek

2e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Plastische opvoeding
Praktijk bio-esthetiek
Praktijk haarzorg
Stijlleer
Toegepaste anatomie
Vaktheorie

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Informatica
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden