Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Industriële wetenschappen

2e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Chemie
Fysica
Wiskunde
Toegepaste wetenschappen en Engineering
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden