Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Sociale en technische wetenschappen

2e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Integrale opdrachten
Sociale wetenschappen

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Informatica
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden