Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Slagerij en vleeswaren

2e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Plastische opvoeding
Slagerij en vleeswaren

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Informatica
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden