Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Voedingstechnieken

2e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Toegepaste fysica
Wiskunde
Voedingstechnologie
Bakkerij/Slagerij/Keuken

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Informatica
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden