Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Integrale veiligheid

3e graad 3e secundair na secundair


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Nederlands
Engels
Frans
Lichamelijke opvoeding
 Volgend schooljaar nieuw leerplan. Voor meer details klik op het vakRecht
 Volgend schooljaar nieuw leerplan. Voor meer details klik op het vakSport
 Volgend schooljaar nieuw leerplan. Voor meer details klik op het vakStage/werkplekleren
 Volgend schooljaar nieuw leerplan. Voor meer details klik op het vakVeiligheidstechniek

  • Volgend schooljaar gewijzigd leerplan. Voor meer details klik op het vak  • Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden