Naar website VVKSO
U bevindt zich hier:  Info i.v.m. de overgangen naar het derde jaar van de derde graad
Info i.v.m. de overgangen naar het derde jaar van de derde graad

Ontwerptekst Organisatie Voltijds Secundair Onderwijs
Wijziging van enkele toelatingsvoorwaarden

Geachte directie

Op 19 februari ll. heeft er een artikel 5-overleg plaats gehad over een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het BVR van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs. We lichten u hierbij in over de belangrijkste wijzigingen.

1        Toelating tot de specialisatiejaren van de derde graad

1.1     Huidige regeling

Het is bekend dat het principe van de overeenstemmende studierichtingen per 1 september 2004 ook voor de toelating tot de specialisatiejaren zal worden afgeschaft. Vanaf dan geldt nog alleen het principe van "hetzelfde studiegebied".

Voorzien was dat de inrichtende macht de toelating zelf verder kon:

  • beperken, d.w.z. bepaalde studierichtingen van hetzelfde studiegebied kon uitsluiten;
  • uitbreiden, d.w.z. een verwant 1ste leerjaar van de vierde graad of een verwant 1ste studiejaar van het hoger onderwijs mee in rekening kon brengen.

Daarnaast zouden bepaalde overgangen vanuit een ander studiegebied mogelijk blijven. Ze zouden worden vastgelegd bij ministerieel besluit, afgesproken op basis van een structureel overleg met de inrichtende machten.

1.2     Nieuw voorstel

De Vlaamse regering vindt deze regeling nu toch te ingewikkeld. Vandaar een nieuw voorstel:

  • De toelating tot een specialisatiejaar is binnen “hetzelfde studiegebied” van rechtswege mogelijk. De inrichtende macht kan bepaalde overstappen wel ontraden, maar niet meer dwingend beperken.
  • De toelating tot een specialisatiejaar vanuit een “ander studiegebied” is mogelijk mits de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt.

Het VVKSO erkent dat dit een reglementaire vereenvoudiging inhoudt. Dat de inrichtende macht zelf geen beperkend toelatingsbeleid meer kan voeren, is o.i. echter – zeker gezien de decretale aanvaardingsplicht – een ingreep van de overheid ten nadele van de lokale autonomie. Ook valt te vrezen dat het specialisatiekarakter in gevaar komt door een te gediversifieerde instroom.

De andere koepelorganisaties bleken deze vrees helemaal niet of niet helemaal te delen. De overheid zal met dit voorstel wellicht doorgaan.

2        Toelating tot het 1ste leerjaar van de vierde graad verpleegkunde

2.1     Huidige regeling

Mits de leerling slaagt in een door de school zelf georganiseerd en door de toelatingsklassenraad beoordeeld toelatingsexamen, is de instroom in het 1ste leerjaar van de vierde graad verpleegkunde momenteel mogelijk op basis van de leeftijd van 21 jaar. Aan deze leeftijdsvoorwaarde moet voldaan zijn “uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar”.

2.2     Nieuw voorstel

De overheid wilde de limietdatum voor het bereiken van de 21-jarige leeftijd spreiden over het volledige betrokken schooljaar.

Het VVKSO heeft voorgesteld deze leeftijdsvoorwaarde dan maar meteen af te schaffen en te vervangen door de voorwaarde “op 1 september van het betrokken schooljaar aan de leerplicht hebben voldaan”.

Alle andere geledingen gingen met het VVKSO akkoord. Vermoedelijk zal de overheid dus aanvaarden dat in de toekomst elke niet-leerplichtige leerling in het 1ste leerjaar van de vierde graad verpleegkunde kan worden aanvaard op voorwaarde dat hij slaagt in een door de school zelf georganiseerd en door de toelatingsklassenraad beoordeeld toelatingsexamen.

Afronding

Aangezien de tekst nog voor advies aan de Raad van State moet worden voorgelegd en vervolgens nog door de Vlaamse regering moet worden goedgekeurd, moet u de bovenstaande informatie met het nodige voorbehoud lezen. De verwachting is echter groot dat de Vlaamse regering de voorstellen toch zal bekrachtigen.

Met vriendelijke groeten

Geert Schelstraete
Secretaris-generaal

Zoeken op de site
 
Kalender

 

Geen kalenderitems gevonden
 

Naar het begin van de pagina
Start  |  Contacteren  |  Webmaster