Naar website VVKSO
U bevindt zich hier:  Actualisering leerplannen Sociale en technische wetenschappen en doelenboek
Actualisering leerplannen Sociale en technische wetenschappen en doelenboek

De inspectie keurde het leerplan voeding (2de en 3de graad) voorlopig goed en stelde de uitdrukkelijke vraag om vanaf september 2011 te werken met een afzonderlijk leerplan voeding voor de 2de en de 3de graad.

Vorig schooljaar werden leraren van de scholen (eerste en tweede lichting) die in de derde graad werkten met het nieuwe leerplan Sociale en technische wetenschappen uitgenodigd om deel te nemen aan een resonansgroep. In die resonansgroepen werden de voorstellen tot aparte leerplannen voeding 2de en 3de graad besproken. Bovendien namen we de kans te baat om ook het doelenboek te evalueren.

Vermits het leerplan voeding opnieuw moet worden ingediend, hebben we ook de inleiding op de leerplannen grondig geëvalueerd en aangepast. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat we voor het onderdeel ‘expressie’ de doelen m.b.t. expressie en de bijlage over dit onderdeel samenvoegen en vorm geven en indienen als leerplan.

Het is belangrijk om op te merken dat we voor de onderdelen ‘voeding’ en ‘expressie’ geen nieuwe leerplannen schreven, maar dat we het bestaande evalueerden naar haalbaarheid in het werkveld en zo tot geactualiseerde en uitgezuiverde versies komen.

Het aangepaste doelenboek zal, samen met een aantal inhouden die in de huidige leerplannen deel uitmaakten van de inleiding op het leerplan, worden verwerkt in een servicedocument.

Om u de kans te bieden zich voor te bereiden op de geactualiseerde versies van de leerplannen Sociale en technische wetenschappen, vindt u in bijlage de aangepaste versies van de onderdelen ‘Studierichtingsprofiel en inleiding op het leerplan 2de en 3de graad’, ‘voeding 2de en 3de graad’ en ‘doelenboek’.

Wanneer het onderdeel ‘expressie’ en het servicedocument (met doelenboek) klaar zijn, zullen we de gehele leerplannen 2de graad en 3de graad en het servicedocument beschikbaar stellen via de website van het VVKSO (rubriek leerplannen).

Zoeken op de site
 
Kalender

 

Geen kalenderitems gevonden
 

Naar het begin van de pagina
Start  |  Contacteren  |  Webmaster