Naar website VVKSO
U bevindt zich hier:  Het specialisatiejaar Kinderzorg onder vuur
Het specialisatiejaar Kinderzorg onder vuur

Tijdens de laatste weken kwam de kinderopvang op een ongelukkige manier in het nieuws door het ontoelaatbaar gedrag van medewerkers in Mechelen en Schaarbeek. Op een onverantwoorde manier werd er door een bepaald gedeelte van de pers een verband gelegd tussen deze schandalen en de opleiding zevende jaar kinderzorg. Hierbij werd verwezen naar een intern rapport van Kind en Gezin uit 2010, waaruit dit verband zogezegd zou blijken.

Het VVKSO betreurt dat de waarde van de opleiding en de inzet en competentie van vele scholen, leerlingen en leraren op een dergelijke ongenuanceerde manier werd in twijfel getrokken.

Het VVKSO analyseerde onlangs op kritische wijze samen met de directies van CODI personenzorg het zevende jaar kinderzorg in functie van de toekomst van het secundair onderwijs. Hieruit bleek het belang en de waarde van de huidige opleiding zonder dat tegelijkertijd de piste van andere opleidingen werd uitgesloten.

Om tot een breed maatschappelijk gedragen visie te komen en deze te communiceren aan de betrokken overheden zal het VVKSO daarom op korte termijn binnen de VLOR de problematiek van het zevende jaar kinderzorg agenderen. Bedoeling is de eenzijdige en tendentieuze berichtgeving op die manier inhoudelijk te ontkrachten.

Het rapport van Kind en Gezin waarnaar word verwezen, kan u hier downloaden. In voorbereiding van het rapport werd er door Kind en Gezin overleg georganiseerd met de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten.
In dit gesprek werden bekommernissen en verwachtingen van het werkveld čn van Kind en Gezin in het bijzonder t.a.v. Begeleiders in de kinderopvang vandaag en de opleiding kinderzorg en zijn historiek (evolutie van kinderzorg naar begeleiding in de kindervang – met inbegrip van buitenschoolse opvang) op een constructieve wijze onder de loep genomen. Knelpunten die worden ervaren op niveau van de scholen, maar ook in het werkveld werden besproken.

Door de pedagogische begeleidingsdiensten werd de bereidheid uitgesproken om in het kader van toekomst SO te participeren aan verder overleg. Hierbij werd door alle begeleidingsdiensten uitdrukkelijk aangegeven, dat we blijven geloven in de plaats van een opleiding tot Begeleider in de kinderopvang binnen het bso.

Naast het overleg met de begeleidingsdiensten, organiseerde Kind en Gezin overleg met verschillende expertengroepen, waarna Kind en Gezin zijn rapport ontwikkelde en publiceerde.

Naar aanleiding van dit rapport stuurde ook Kind en Gezin (o.a. Raadgevend Comité) in zijn adviezen aan op verder overleg met onderwijs.

Zoeken op de site
 
Kalender

 

Geen kalenderitems gevonden
 

Naar het begin van de pagina
Start  |  Contacteren  |  Webmaster