DEAL Naar website VVKSO
Update naar DEAL versie 3.2
Versie 3.2 van DEAL is vanaf 22/09/2008 te downloaden
Update van versie 2.1/2.2 naar versie 2.3
Coprant publiceerde onlangs de naamlijst van de stagiairs voor gezondheids-beoordelingen.
Versie 2.3 van DEAL is aangepast om deze naamlijst automatisch te genereren.
Bestellen

DEAL wordt geleverd met een schoollicentie:

  • Prijs: 50 EURO

Bestel online of via een bestelformulier.

Nascholing

Rond DEAL organiseren we voor stagebegeleiders en -coördinatoren  twee nascholingen: een basiscursus en een cursus voor gevorderden.

Update van versie 2.1/2.2 naar versie 2.3

Coprant (link naar http://www.coprant.be/infostages/indexdocumenten.htm) publiceerde onlangs de naamlijst van de stagiairs voor gezondheidsbeoordelingen.
De naamlijst, een MS Excel werkblad, wordt verstuurd naar de EDPBW om een aanvraag te doen voor gezondheidsbeoordeling(en). DEAL is aangepast om deze naamlijst automatisch te genereren.

1 Belangrijk

Onderaan deze tekst kun je de upgrade van versie 2.1 of versie 2.2 naar versie 2.3 downloaden.
Maak vóór het converteren een back-up van het gegevensbestand (stages_be.mdb).
LET OP: MS Access moet volledig geïnstalleerd zijn, om de conversie te kunnen uitvoeren. Indien dit niet het geval is, krijgt u een foutmelding bij het converteren en bij het leggen van koppelingen.
Aanpassingen van rapportontwerpen die je zelf gemaakt hebt in versie 2.1/2.2 gaan verloren. Wil je deze toch behouden, mail dan naar deal.vvkso@vsko.be.
Indien je nog werkt met versie 2.0 (geen gegevens over gezondheidstoezicht), voer dan eerst de update naar versie 2.1 uit. Je leest hier meer over in dit bericht.
Indien je nog werkt met versie 1, contacteer deal.vvkso@vsko.be.

2 Werkwijze

Om versie 2.1 of 2.2 te upgraden naar versie 2.3 met behoud van gegevens, volg je de hieronder beschreven procedure.

Overschrijf de bestanden stages.mdb en stage.chm op de computers waar je de toepassing wilt gebruiken.
Open DEAL.
Kies Hulpprogramma’s, Gegevensbestand converteren… en klik op OK.
In het gedownloade zip-bestand vind je tevens de aangepaste handleiding.

3 Nieuw in versie 2.3

DEAL is aangepast:

- aan de regelgeving in verband met het nummer van het paritair comité;

- om de naamlijst van de stagiairs voor gezondheidsbeoordelingen automatisch te genereren.

3.1 Bijkomende gegevens versie 2.2/2.3


Stagegevers

Nummer paritair comité
Nace nummer
Sector-code
Bijkomend type: onthaalouder

Externe dienst is opgesplitst in naam en telefoonnummer

Leerlingen

INSZ: identificatienummer van de sociale zekerheid. Dit is hetzelfde nummer als het Rijksregisternummer en mag bijgevolg niet aan derden overgemaakt worden!

Klantnummer DPBW: nummer waaronder de leerling gekend is bij de externe preventiedienst van de school.

Landcode: code die moet doorgegeven worden aan de preventiedienst indien de stagiair geen Belg is.

Stages
In versie 2.1 kon voor elke stageperiode de effectieve stagedagen en de dagen 'Niet aanwezig' ingevoerd worden. In versie 2.2/2.3 kunnen deze per individuele stage aangepast worden.

ISCO: beroepsveld van de stage (in het formulier Klassen kan een standaardcode voor de klas ingevoerd worden).

3.3 DocumentenTwee documenten zijn aangepast: de stageovereenkomst en de leerlingensteekkaart.

 Download het bestand  DEAL v2.3  
Naar het begin van de pagina
Start  |  Contacteren  |  Webmaster