DEAL Naar website VVKSO
Update naar DEAL versie 3.2
Versie 3.2 van DEAL is vanaf 22/09/2008 te downloaden
Update van versie 2.1/2.2 naar versie 2.3
Coprant publiceerde onlangs de naamlijst van de stagiairs voor gezondheids-beoordelingen.
Versie 2.3 van DEAL is aangepast om deze naamlijst automatisch te genereren.
Bestellen

DEAL wordt geleverd met een schoollicentie:

  • Prijs: 50 EURO

Bestel online of via een bestelformulier.

Nascholing

Rond DEAL organiseren we voor stagebegeleiders en -coördinatoren  twee nascholingen: een basiscursus en een cursus voor gevorderden.

Overgang schooljaar voor gebruikers van DEAL 4

Maak een kopie van het gegevensbestand Stages_be.accdb als het schooljaar afgerond is. Noem de kopie bijvoorbeeld Stages_be2008_2009.accdb. Door later dit gegevensbestand aan DEAL te koppelen kunt u terug de volledige situatie van het schooljaar 2008-2009 bekijken.

Bij het importeren van de leerlingengegevens van het nieuwe schooljaar wijzigt, indien van toepassing, de klas/pedagogische eenheid van de leerling. In de samenstelling van de structuureenheden wordt steeds de nieuwe situatie weergegeven. De evaluatiegegevens van het voorgaande schooljaar worden wel behouden.

Gebruik de laatste update van DEAL die je op deze website vindt.

Naar het begin van de pagina
Start  |  Contacteren  |  Webmaster