Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Sportwetenschappen

2e graad aso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Sport

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Duits
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden