Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Veiligheidsberoepen

3e graad 3e specialisatiejaar


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Engels
Frans
Project algemene vakken
Nederlands
Maatschappelijke vorming
Duits
Engels
Frans
Nederlands
Plastische opvoeding
Wiskunde
 Volgend schooljaar nieuw leerplan. Voor meer details klik op het vakLichamelijke opvoeding
 Volgend schooljaar nieuw leerplan. Voor meer details klik op het vakRecht
 Volgend schooljaar nieuw leerplan. Voor meer details klik op het vakStage/werkplekleren
 Volgend schooljaar nieuw leerplan. Voor meer details klik op het vakVeiligheidstechniek

  • Volgend schooljaar gewijzigd leerplan. Voor meer details klik op het vak  • Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2019 - Alle rechten voorbehouden