Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Veiligheidsberoepen

3e graad 3e specialisatiejaar


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
 Nieuw leerplan. Voor meer details klik op vakGodsdienst
Lichamelijke opvoeding
Engels
Frans
Project algemene vakken
Nederlands
Maatschappelijke vorming
Duits
Engels
Frans
Nederlands
Plastische opvoeding
 Volgend schooljaar nieuw leerplan. Voor meer details klik op het vakWiskunde
 Nieuw leerplan. Voor meer details klik op vakLichamelijke opvoeding
 Nieuw leerplan. Voor meer details klik op vakRecht
 Nieuw leerplan. Voor meer details klik op vakStage/werkplekleren
 Nieuw leerplan. Voor meer details klik op vakVeiligheidstechniek

  • Volgend schooljaar gewijzigd leerplan. Voor meer details klik op het vak
  • Nieuw leerplan!  • Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2020 - Alle rechten voorbehouden